PERSBERICHT

Onder Embargo tot 4 juni 2021

Meer biodiversiteit door aanbrengen waterplanten op damwanden in Schipluiden

ReefSystems ondersteunt natuur d.m.v. planten bakken

In opdracht van Hoogheemraadschap Delfland worden in de Gaag, Schipluiden damwanden geïnstalleerd door bouwbedrijf Van Halteren Infra. Deze damwanden zorgen ervoor dat de kades niet afbrokkelen en beschermen daarmee de omliggende woningen. Om naast de mensen uit het dorp ook de natuur te ondersteunen met dit bouwproject plaatst de groene startup ReefSystems plantenbakken met verschillende waterplanten in deze damwanden. De planten trekken verschillende organisme aan, waardoor het ecosysteem hersteld en verbeterd.

ReefSystems biedt milieuvriendelijke oplossingen voor actuele problemen in de waterbouw en maritieme sector. In samenwerking met Van Halteren Infra ontwikkelde het bedrijf plantenbakken voor op damwanden, genaamd ''Sheet Pile Eco-Territorial Reinforcement'', ofwel SPECTER. Met de installatie van deze plantenbakken kunnen waterplanten groeien op – tot nu toe – kale, stalen damwanden. Ecologisch onderzoek heeft uitgewezen welke plantensoorten het meest geschikt zijn voor in dit specifieke ecosysteem. Voorafgaand aan de installatie plaatst ReefSystems een biologisch afbreekbaar net gevuld met speciaal substraat in de bakken. Hierin worden de geselecteerde waterplanten voorzichtig aangebracht. Om uitspoeling door voorbijvarende boten te voorkomen wordt er een rekje over het geheel geplaatst. 

De waterplanten trekken insectenlarven, waterslakken en andere ongewervelde waterdiertjes aan, waardoor er onder water een groene aqua wand vol leven ontstaat. Lokale en migrerende vissen kunnen hier terecht voor voedsel, schuilplek en voortplanting, waardoor populaties weer kunnen toenemen. Schipluiden is de vijfde locatie in zes weken tijd waar ReefSystems de plantenbakken plaatst. Afgelopen maand installeerde ze hun SPECTER-bakken al in Waddinxveen, Boskoop, Katwijk aan Zee, en Utrecht. ''Het is belangrijk om de installaties te monitoren, zodat we er achter komen wat wel en niet werkt. Bij de andere locaties zien we bijvoorbeeld dat de ondergedoken waterplanten (glanzend fonteinkruid en watergentiaan) het erg goed doen! Ook zagen we verschillende groepen zwanen die de bladeren van de waterplanten opeten, zodra ze dicht bij het wateroppervlakte komen. Dit is niet zo erg, maar we zien liever dat de planten volledig tot bloei komen en zichtbaar zijn. Daarom hebben voor de huidige installatie een tijdelijk beschermend gaas op de bakken bevestigd, zodat vogels er niet bij kunnen'', aldus Jesse de Bont oprichter van ReefSystems.

Kaderrichtlijn Water
Stalen damwanden zijn erg onaantrekkelijk voor beesten en omdat de constructies vaak kilometers lang zijn is de impact hiervan enorm. ''Als een migrerende vis langs een kale damwand zwemt is er weinig te beleven, maar door de groei van waterplanten worden deze objecten een stuk interessanter. Tijdens het plaatsen van de vorige bakken zagen we direct na het plaatsen de eerste onderzoekende visjes al verschijnen'', zegt mede oprichter Max Dijkstra. Dit maakt de plantenbakken ook interessant voor waterschappen en gemeenten, aangezien hiermee punten kunnen worden gescoord voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit is een richtlijn die voorschrijft aan welke eisen de waterkwaliteit en visstand in Europa moet voldoen. Volgens vismigratie expert Peter Philipsen (Nature at Work) biedt SPECTER nieuwe kansen voor het herstellen van belangrijk vishabitat langs van vismigratie routes op plekken waar dat voorheen onmogelijk was. Hoogheemraadschap Delfland was al langer opzoek naar oplossingen om natuur in vaarwegen te versterken en zijn erg blij met het initiatief. 


Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie of interview verzoeken kunt u contact opnemen met: 

ReefSystems 
Jesse de Bont 
T: +31 6 17 27 02 93
E: info@reefsystems.org 

Click on photo to download

Photos can be used for publications

Nog te plaatsen (verwacht 4 juni rond 15:00)

Nog te plaatsen (verwacht 4 juni rond 15:00)


Over ReefSystems

Om de achteruitgang van de natuur tegen te gaan creëert ReefSystems oplossingen met als doel om de biodiversiteit te bevorderen. De startup richt zich voornamelijk op producten voor de waterbouw. ReefSystems ontwikkeld hun producten in samenwerking met waterschappen, universiteiten en verschillende organisaties uit de maritieme- en zoetwater sector om meerdere problemen op te lossen met hun producten. Zo worden de producten voor meerdere partijen interessant, waardoor grootschaligere installaties kunnen worden gerealiseerd en de positieve impact op de natuur toeneemt.

In de afgelopen maanden installeerde ReefSystems habitats in IJmuiden in samenwerking met Van Oord en in Shimoni, Kenia in samenwerking met Boskalis en Wageningen Universiteit en Research. Deze kunstmatige riffen, waarin onderwaterleven terecht kan voor het vinden van voedsel, schuilplek en voortplantingsgebied, kunnen ook worden ingezet als oplossing voor kusterosie. Momenteel worden in samenwerking met Heijmans en Arcadis ook ecologische dijkversteviging plannen uitgewerkt.

 

Volg ReefSystems via Facebook, Instagram en LinkedIn