Stage Biologie & innovatie / Landschapsecologie / Aquatische ecologie

De Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt per termijn van 6 jaar opgesteld om de waterkwaliteit van rivieren, kanalen en plassen in Europa te verbeteren. De ecologische kwaliteitselementen waaraan de waterkwaliteit getoetst wordt zijn onderverdeeld in: 1) Fytoplankton, 2) Vegetatie, 3) Macrofauna & 4) Vissen. Door waterplanten terug te brengen in deze wateren kunnen waterschappen en gemeenten punten scoren voor de KRW-doelstellingen. Als er na het termijn blijkt dat er onvoldoende punten zijn behaald worden er hoge boetes uitgedeeld.

ReefSystems heeft een systeem ontworpen genaamd SPECTER (SheetPile EcoTerritorial Reinforcement), waarmee waterplanten kunnen groeien aan stalen damwanden. In April 2021 installeert ReefSystems deze SPECTER-bakken op drie verschillende locaties in de Provincie Zuid-Holland. In deze bakken worden diverse onderwater gedoken- en moerasplanten geplaatst, die in de zomer zullen bloeien. De stage opdracht bestaat uit een onderzoek naar de ontwikkeling van deze waterplanten. Er zal periodiek worden gemonitord met een onderwater drone (waar wij over beschikken) en als de student watermonsters kan analyseren op zijn of haar universiteit/hogeschool is dat een pre (niet verplicht). In de opdracht zal er ook worden gefocust op een uiteenzetting van de KRW-doelstellingen, waaruit blijkt welke waterplanten in de verschillende watertypen punten scoren en welke juist negatief scoren. Naast deze opdrachten zal de stagiaire ondersteunen bij de dagelijkse werkzaamheden, zoals de productie/installatie van MOSES-modules en installatie van SPECTER-bakken op andere locaties in Nederland. Voor meer informatie over de SPECTER installaties in Zuid-Holland zie projectomschrijving in PDF.

Details stage:

  • beginnen in april/mei
  • voor een periode van +/- 5 maanden
  • 4/5 dagen per week
  • reiskostenvergoeding
  • lunch op de dagen dat je hier bent

Vereisten:

  • hbo/wo werk- en denkniveau
  • Interesse in ecologie
  • Gemotiveerd
  • Flexibel
Beschrijving SPECTER Installaties PZH
PDF – 2.1 MB

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@reefsystems.org of bel +31 6 17 27 02 93